Bảng giá dịch vụ

Hãy chọn cho mình gói dịch vụ phù hợp và bắt đầu tăng tốc cùng chúng tôi

WEB KHỞI NGHIỆP

3.500.000
 • Giao Diện Web: Chọn theo mẫu
 • Băng Thông: Không giới hạn
 • Sản Phẩm: Không giới hạn
 • Tin Bài: Không giới hạn
 • Dung Lượng: 1Gb
 • Bán Hàng Trực Tuyến: Có
 • Cấu Hình Hỗ Trợ Seo: Có
 • Tích Hợp Fanpage: Có
 • Phiên Bản Mobile: Có
 • Quản Lý Sản Phẩm Trên Mobile: Có
 • Miễn Phí 20 Bài Viết/ Sản Phẩm
 • Miễn Phí Thiết Kế Banner: 02
 • Xóa Coppyright
 • Phí Duy Trì Năm Tiếp Theo: 1.500.000

WEB DOANH NGHIỆP

5.500.000
 • Giao Diện Web: Chọn Theo Mẫu
 • Băng Thông: Không giới hạn
 • Sản Phẩm: Không giới hạn
 • Tin Bài: Không giới hạn
 • Dung Lượng: 2gb
 • Bán Hàng Trực Tuyến: Có
 • Cấu Hình Hỗ Trợ Seo: Có
 • Tích Hợp Fanpage: Có
 • Phiên Bản Mobile: Có
 • Quản Lý Sản Phẩm Trên Mobile: Có
 • Miễn Phí 20 Bài Viết/ Sản Phẩm
 • Miễn Phí Thiết Kế Banner: 04
 • Xóa Coppyright
 • Phí Duy Trì Năm Tiếp Theo: 1,500,000
Popular

WEB CAO CẤP

8.500.000
 • Giao Diện Web: Theo Yêu Cầu
 • Băng Thông: Không giới hạn
 • Sản Phẩm: Không Giới Hạn
 • Tin Bài: Không giới hạn
 • Dung Lượng: 2gb
 • Bán Hàng Trực Tuyến: Có
 • Cấu Hình Hỗ Trợ Seo: Có
 • Tích Hợp Fanpage: Có
 • Phiên Bản Mobile: Có
 • Quản Lý Sản Phẩm Trên Mobile: Có
 • Miễn Phí 20 Bài Viết/ Sản Phẩm
 • Thiết Kế Banner Theo Yêu Cầu
 • Xóa Coppyright: Miễn Phí
 • Phí Duy Trì: Theo yêu cầu

WEBSITE TRẢ GÓP

Web Khởi Nghiệp: Trả góp trong 03 tháng. 

Web Doanh Nghiệp: Trả góp trong 06 tháng.

Web Cao Cấp: Trả góp trong 12 tháng.

 

THUÊ WEBSITE

Web Khởi Nghiệp: Phí 200,000/ tháng. 

Web Doanh Nghiệp: Phí 300.000/ tháng.

Web Cao Cấp: Phí 500.000/ tháng.

QUICK NAVIGATION
×